sobota, 25 kwietnia 2015

BUSINESSMAMA #4 - REJESTRUJEMY JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jak wspominałam w jednym z poprzednich postów, decydując się na "pójście na swoje" mamy do wyboru kilka różnych opcji (ilość możliwości wzrasta, jeśli mamy osobę chętną do bycia naszym wspólnikiem, bo wtedy możemy wybrać również inne spółki niż z ograniczoną odpowiedzialnością). Niewątpliwie rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej trwa najkrócej i nie niesie za sobą znaczących kosztów (podkreślam - sama rejestracja firmy, a więc nie uwzględniając np. zakupów wyposażenia, towaru). Jest to również jedyna forma prawna dopuszczana przez Powiatowe Urzędy Pracy przy staraniu się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, należy przy tym pamiętać, że w przypadku pozytywnej decyzji PUP o przyznaniu środków na start, firmę możemy zarejestrować wyłącznie w terminie określonym umową i uzgodnionym z Urzędem.

źródło/source: http://www.info.biz.pl/wlasna-dzialalnosc-a-umowa-o-prace/
Kiedyś procedura rejestrowania firmy była znacznie bardziej skomplikowana i wymagała odwiedzenia większej ilości urzędów niż obecnie. Ponadto wiele kwestii rejestracyjnych i aktualizacyjnych może być dokonywana drogą internetową. W dalszej części postu przedstawię Wam jak krok po kroku zarejestrować firmę, podkreślam jednak, że decyzja o własnej działalności powinna być dobrze przemyślana gdyż właściciel firmy za jej zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem osobistym, a nie jedynie firmowym.

1. Zanim wypełnisz wniosek
Dobrze jest przed rozpoczęciem przygotowywania wniosku rejestracyjnego zebrać wszystkie niezbędne informacje w tym m.in. nazwę firmy (musi zawierać nasze imię i nazwisko), NIP (o ile został nam nadany), adresy (może ich być kilka np. inny będzie siedzibą, a na inny będzie przychodzić korespondencja, wreszcie - działalność może być wykonywana w innym miejscu niż zarejestrowana). Musimy też zdecydować się na rodzaj opodatkowania i rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, podając przy tym informację kto będzie ją prowadził i gdzie będzie przechowywana. Jeśli nie spodziewamy się dużej ilości faktur (w dodatku jesteśmy pewni, ze spodziewany przychód netto w roku obrotowym w firmie nie przekroczy 1,2mln EUR) i nie planujemy nikogo zatrudniać, możemy podjąć się prowadzenia jej samemu w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów - jest wiele programów bardzo to ułatwiających.
Bardzo istotne jest też przygotowanie również listy kodów PKD (jeden przeważający i dodatkowe), dokładnie precyzujących profil działalności naszej przyszłej firmy. Wygodniej jest przepisać je potem z własnej listy do wniosku, niż w trakcie jego wypełniania przeglądać zestawienie wszystkich, wyszukując te właściwe. Podana we wniosku lista kodów może być w późniejszym czasie zmieniana, np. jeśli zdecydujemy się poszerzyć profil swojej działalności. Upewnijmy się również wcześniej czy któreś rodzaje planowanej działalności nie będą wymagały od nas szczególnych zezwoleń, które będziemy musieli załatwić dodatkowo chcąc prowadzić firmę o wskazanym profilu, najpopularniejszym przykładem może być tu zezwolenie na sprzedaż alkoholu, czy np. koncesja na eksploatację złoża. Możemy za to spokojnie w ramach profilu działalności wykazać sporządzanie np. projektów wymagających specjalistycznych uprawnień, nawet jeśli sami takowych nie posiadamy, gdyż możemy zatrudnić osobę je posiadającą.

2. Wypełnienie i złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Wniosek o wpis do do ewidencji działalności gospodarczej możemy utworzyć najlepiej rejestrując się na stronie CEIDG i wypełniając interesujący nas wniosek (polecam skorzystanie z kreatora).  Zarejestrowanie konta ułatwi późniejsze ewentualne zmiany we wpisie. Jeśli dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, możemy używając go dokończyć rejestracji w CEIDG nie wstając z laptopem z kanapy. Ponieważ jednak większość osób go nie posiada, niezbędne będzie zapamiętanie numeru wniosku i po wysłaniu go drogą elektroniczną udanie się do Urzędu Miasta w celu jego podpisania. Możemy również wydrukować sobie przygotowany przez nas wniosek lub wypełnić go ręcznie na stosownym formularzu i wraz z nim udać się do Urzędu Miasta. Ostatnią opcją jest nadanie podpisanego wniosku listem poleconym, tu jednak bardzo istotny jest fakt, że podpis musi zostać potwierdzony notarialnie.
Po procesie rejestracji informacje z CEIDG trafiają do Urzędu Skarbowego, gdzie zostaje nam nadany numer REGON oraz (o ile nie mieliśmy go już wcześniej) NIP. Informacja przekazywana jest również do ZUS, który sam ustala pierwszorazowe zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA). Nie ma więc konieczności udawania się w tym celu do wspomnianych instytucji. Nie oznacza to jednak, że wizyta w tych miejscach nas ominie.

3. ZUS
Pomimo iż ZUS sam przygotuje za nas wniosek ZUS ZFA po otrzymaniu danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, będziemy musieli udać się tam w przeciągu 7 dni od rejestracji. Wynika to z faktu, że przedsiębiorca, jako płatnik składek musi dodatkowo złożyć w ZUS formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA w zależności od tego czy działalność jest jego jedynym źródłem dochodu i jakim ubezpieczeniom podlega. Biorąc jednak pod uwagę, że ZUS posiada już dane naszej firmy, sama procedura nie trwa długo i sprowadza się w zasadzie do podpisania wydrukowanego przez urzędnika wniosku.
Rejestrując firmę po raz pierwszy mamy prawo do preferencyjnych składek ZUS przez okres dwóch pierwszych lat, możemy jednak to prawo utracić, np. jeśli w ramach wykonywanej działalności będziemy świadczyć usługi wyłącznie na rzecz byłego pracodawcy, w dodatku te same, które świadczyliśmy mu na etacie.

4. Urząd Skarbowy
Jeśli chcemy być płatnikami podatku od towarów i usług, czyli VAT, albo mamy świadomość, że nasza działalność będzie tego wymagać, powinniśmy złożyć wniosek rejestracyjny VAT-R. Możemy go dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG jeśli posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny, ale ponieważ, jak wspominałam - mało kto go posiada - musimy udać się z wnioskiem do właściwego Urzędu Skarbowego, Dobra wiadomość jest taka, że od stycznia 2015r. rejestracja płatników VAT jest bezpłatna (jednak potwierdzenie tej rejestracji kosztuje 170zł).

5. Bank
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej statuuje w art. 22, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro (przeliczonych na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji). W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie oznacza to konieczności posiadania konta firmowego - można wykorzystywać w tym celu konto prywatne (o ile bank w warunkach szczegółowych podpisanej przez nas umowy takiej możliwości nam nie wykluczył). Osobiście polecam jednak poszukanie po różnych bankach ofert i założenie konta firmowego, gdyż wtedy dużo łatwiej zapanować nad przepływem firmowych finansów.

6. Telefon 
Jeśli posiadamy telefon na abonament, w przypadku gdy chcemy faktury wrzucać w koszty firmy (oraz odliczać VAT jeśli jesteśmy płatnikami) musimy przepisać na nią umowę. Owszem, firmy telekomunikacyjne przesyłają osobom prywatnym faktury, ale ponieważ te nie zawierają podstawowych informacji jak np. NIP, nie mogą być brane pod uwagę przy rozliczeniach rachunkowych. Prostsza sytuacja jest w przypadku telefonów na kartę - wystawioną na firmę fakturę za doładowanie możemy bez problemu uwzględnić w kosztach.


Jak widać sama procedura związana z rejestracją firmy nie jest skomplikowana, ani kosztowna, najważniejsze pozostaje jedno - POMYSŁ NA BIZNES. :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz